top of page

Vattenmaskin

Wasa
untitled.74
untitled.73
untitled.72
untitled.79
untitled.81
untitled.80
untitled.78
untitled.77
untitled.76
untitled.75

Vi strävar alltid efter att leverera vattenreningsprodukter av högsta kvalitet. Vår höga kompetens bygger på 15 års erfarenhet inom branschen för dricksvatten-rening. Vi vill, med beprövade metoder och produkter, ge våra kunder välfungerande anläggningar både ur driftskostnads och tekniskt hänseende.

Like all of our products, the watermachine can be manufactured with colour of your choice.

Intresserad?

Kontakta oss

Vattenmaskins diagram

PM Plast Sweden

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

info@pmplast.se

Org nr. 556778-8020

Tel: 08-644 94 85

Fax: 08-640 32 65

Vi tillhandahåller provtagningskärl för dricksvattenanalyser. Alla analyser sker via Eurofins, ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.

Bra produkter till konkurrenskraftiga priser ger nöjda kunder helt enkelt.

Omvänd osmos är en sorts motsats till osmos. Den går ut på att man med hjälp av ett yttre tryck låter vattenmolekyler vandra genom ett semipermeabelt membran; med andra ord ett halvgenomsläppligt membran. Följden blir att jonerna stannar kvar på ena sidan av membranet, medan vattenmolekylerna passerar genom det. Man övervinner alltså det osmotiska trycket.

Metoden kan till exempel användas för att rena havsvatten till dricksvatten ombord på fartyg och i torra regioner. För havsvatten behövs ett tryck på cirka 40–80 bar. Det krävs dock energi för att åstadkomma det yttre trycket, och det blir därför en dyr metod för att framställa dricksvatten – dock bättre än andra metoder om inget annat än havsvatten finns i tillräcklig mängd. Särskilt på Arabiska halvön används denna metod i stor skala.

Inom akvaristiken används metoden för att göra hårt vatten mjukare och/eller för att sänka vattnets pH. Det finns särskild utrustning för detta att tillgå i akvariehandeln, som ofta säljs under den förenklade men felaktiga beteckningen "osmosfilter". (Beteckningen "omvänt osmosfilter" skulle naturligtvis vara mer korrekt.) Vatten behandlat i sådana anläggningar innehåller vanligtvis så lite joner och mineralsalter att det är skadligt för fiskarnas gälar och yttre skyddande slemskikt, varför en tillsats av obehandlat kranvatten ofta behövs.

untitled.100
untitled.99
untitled.101

Success! Message received.

bottom of page